Thuế địa phương

Khám phá tất cả những điều cần biết về thuế GTGT, thuế thành phố và thuế địa phương có trong giá Quý vị, và làm sao để thực hiện thay đổi đối với cài đặt thuế của Quý vị trong extranet Booking.com.