Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Nội dung trang chỗ nghỉ

Quý vị quản lý chỗ nghỉ trên Booking.com? Hãy khám phá cách quản lý nội dung và hình ảnh khách sạn trên trang chỗ nghỉ Booking.com của Quý vị, trực tiếp từ extranet hay ứng dụng Pulse.