Nội dung trang chỗ nghỉ

Quý vị quản lý chỗ nghỉ trên Booking.com? Hãy khám phá cách quản lý nội dung và hình ảnh khách sạn trên trang chỗ nghỉ Booking.com của Quý vị, trực tiếp từ extranet hay ứng dụng Pulse.

Bài viết này có hữu ích không?