Làm sao để gắn thẻ hình ảnh?

Updated 1 năm trước
Lưu

Quý vị có thể gắn thẻ hình ảnh như sau:

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh”.
  2. Nhấp vào hình ảnh và chọn “Sửa”. Trong cửa sổ bật ra mới xuất hiện, chọn nút màu xanh “Gắn thẻ”.
  3. Sau khi nhấp vào hình ảnh, Quý vị có thể nhấp vào “Gắn thẻ” để chọn thẻ mới. Các thẻ hiện tại xuất hiện có màu vàng và Quý vị có thể nhấp vào dấu x để xóa các thẻ đó.

Thẻ giúp chúng tôi liên kết chỗ nghỉ của Quý vị với các tìm kiếm của khách và dẫn khách tới chỗ nghỉ của Quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?