Làm sao để thêm hình ảnh về phòng hoặc đơn vị cụ thể?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Nếu Quý vị cần thêm hình ảnh về một phòng hoặc một đơn vị chỗ nghỉ cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào thẻ “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh”.
  2. Từ thư viện hình ảnh chính, nhấp và kéo hình ảnh vào bộ sưu tập phòng hoặc đơn vị cụ thể ở bên dưới.

Thay vào đó, Quý vị có thể nhấp vào “Sửa” trên hình ảnh và đánh dấu vào phòng hoặc đơn vị có hình ảnh đó trong ô pop-up.

Mẹo: Đảm bảo rằng thư viện hình ảnh phòng hoặc đơn vị của Quý vị chỉ hiển thị các tiện nghi có trong loại phòng hoặc đơn vị đó. Điều này sẽ giúp Quý vị quản lý được kỳ vọng của khách và mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Is this article helpful?