Làm sao để thay đổi thứ tự hình ảnh?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Để thay đổi thứ tự hình ảnh xuất hiện trên trang, Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào trang “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh”.

2. Trong thư viện hình ảnh, nhấp vào kéo các hình ảnh để sắp xếp lại thứ tự.

Lưu ý: Đôi khi thứ tự hình ảnh mà Quý vị chọn trên extranet có thể không giống với thứ tự hiển thị trên trang chỗ nghỉ. Điều này thường là do các thử nghiệm trang web tạm thời mà chúng tôi thực hiện để giúp Quý vị tăng lượt truy cập trang và lượt đặt phòng.

Is this article helpful?