Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Làm sao để thay đổi thứ tự hình ảnh?

Cập nhật 11 tháng trước
Lưu

Để thay đổi thứ tự hình ảnh xuất hiện trên trang, Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào trang “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh”.

2. Trong thư viện hình ảnh, nhấp vào kéo các hình ảnh để sắp xếp lại thứ tự.

Lưu ý: Đôi khi thứ tự hình ảnh mà Quý vị chọn trên extranet có thể không giống với thứ tự hiển thị trên trang chỗ nghỉ. Điều này thường là do các thử nghiệm trang web tạm thời mà chúng tôi thực hiện để giúp Quý vị tăng lượt truy cập trang và lượt đặt phòng.

Bài viết này có hữu ích không?