Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để xóa ảnh?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Việc xóa ảnh trên trang rất dễ, Quý vị chỉ cần thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào trang “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh”.
  2. Nhấp vào ảnh Quý vị muốn xóa rồi nhấp vào biểu tượng thùng rác ở cuối màn hình.

Quý vị cũng có thể xóa nhiều hình ảnh cùng một lúc. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng dấu tích ở góc trên cùng bên phải của bất kỳ ảnh nào rồi nhấp vào “Xóa hình ảnh” ở phía trên thư viện. Quý vị có thể chọn mục “Chọn tất cả” nếu Quý vị cần xóa tất cả các ảnh hiện tại trong thư viện.

Hãy nhớ: Nếu Quý vị muốn xóa hình ảnh chính của chỗ nghỉ (ảnh trên cùng bên trái trong thư viện), đầu tiên Quý vị phải thay thế ảnh đó bằng một ảnh khác. Sau đó, Quý vị có thể xóa ảnh chính cũ bằng cách làm theo các bước nêu trên.

Bài viết này có hữu ích không?