Làm sao để xoay ảnh?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Nếu Quý vị muốn xoay một số ảnh nhất định trong thư viện hình ảnh chỗ nghỉ, chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo các bước sau:

1. Đi đến mục “Chỗ nghỉ” và chọn “Hình ảnh”.

2. Nhấp vào “Sửa” bên dưới hình ảnh Quý vị muốn xoay.

3. Chọn biểu tượng mũi tên tương ứng để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

Is this article helpful?