Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để xoay ảnh?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Nếu Quý vị muốn xoay một số ảnh nhất định trong thư viện hình ảnh chỗ nghỉ, chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo các bước sau:

1. Đi đến mục “Chỗ nghỉ” và chọn “Hình ảnh”.

2. Nhấp vào “Sửa” bên dưới hình ảnh Quý vị muốn xoay.

3. Chọn biểu tượng mũi tên tương ứng để xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

Bài viết này có hữu ích không?