Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm thế nào để thay đổi ảnh chính của tôi?

Cập nhật 7 tháng trước
Lưu

Quý vị có thể dễ dàng thay đổi ảnh chính của mình, chỉ cần làm theo các bước sau đây:

  1. Nhấp vào trang “Chỗ nghỉ” trong extranet và chọn “Hình ảnh”.
  2. Ảnh đầu tiên xuất hiện trong “Thư viện ảnh” sẽ hiển thị trên trang Booking.com của Quý vị và trong kết quả tìm kiếm như ảnh chính.
  3. Để thay đổi, hãy kéo một ảnh thay thế vào vị trí này.

Để đăng tải ảnh chính mới:

  1. Nhấp vào nút màu xanh dương “Đăng tải thêm ảnh”, ở phía trên “Thư viện ảnh”.
  2. Sau khi ảnh mới xuất hiện trong thư viện, hãy kéo ảnh đó đến vị trí đầu tiên để thay thế ảnh chính hiện tại.

Lưu ý: Đôi khi, ảnh chính Quý vị đã chọn trong extranet có thể không giống với ảnh chính hiển thị trên trang chỗ nghỉ của Quý vị. Thông thường, nguyên nhân của việc này là do chúng tôi tiến hành các thử nghiệm trang web tạm thời nhằm giúp Quý vị nhận được nhiều lượt xem trang và nhiều đặt phòng hơn.


Chia sẻ kiến thức chuyên môn

Muốn trò chuyện với ai đó
có nhiều kinh nghiệm?

Kết nối với các đối tác khác

Bài viết này có hữu ích không?