Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Tìm hiểu tính năng sắp xếp thông minh

Cập nhật 6 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Gần đây, chúng tôi đã giới thiệu một tính năng sắp xếp thông minh giúp cải thiện cách hình ảnh của Quý vị được hiển thị trên trang chỗ nghỉ. Sắp xếp thông minh sử dụng công nghệ học máy (machine learning) để tối ưu hóa trải nghiệm xem thư viện ảnh cho khách hàng tiềm năng bằng cách hiển thị ảnh của Quý vị theo trình tự tốt nhất có thể. Việc này giúp tăng tương tác của người dùng với hình ảnh của Quý vị, điều mà theo dữ liệu của chúng tôi, có thể tác động đáng kể đến lượng đặt phòng.

Nếu Quý vị muốn sắp xếp hình ảnh theo cách thủ công hoặc hoàn trả về trạng thái sắp xếp trước đó của thư viện ảnh, Quý vị có thể tắt tính năng này trong extranet. Cách thực hiện:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Hình ảnh
  3. Trong phần Thư viện ảnh chính, nhấp vào nút bật/tắt Sắp xếp thông minh

Bài viết này có hữu ích không?