Tại sao thứ tự hình ảnh trên trang chỗ nghỉ của tôi không giống trên extranet?

Updated 1 năm trước
Lưu

Chúng tôi liên tục thực hiện các thử nghiệm trên trang web để tăng doanh số cho Quý vị và cải thiện trải nghiệm cho đối tác lẫn khách hàng tiềm năng.

Do đó, Quý vị có thể thấy sự khác biệt về cách hiển thị hình ảnh, mô tả và các tính năng khác trong khi những thử nghiệm này đang được tiến hành.

Bài viết này có hữu ích không?