Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để xóa ảnh chỗ nghỉ bằng Pulse?

Cập nhật 3 năm trước
Lưu

Rất dễ để xóa ảnh trên trang chỗ nghỉ Quý vị bằng Pulse. Quý vị chỉ cần mở ứng dụng trên thiết bị iOS hoặc Android và làm theo các bước sau:

Thiết bị iOS

  1. Đến thanh "Khác", chọn "Hình ảnh"
  2. Chọn phòng hoặc đơn vị chỗ nghỉ cụ thể
  3. Chạm vào hình Quý vị muốn xóa
  4. Chạm biểu tượng "thùng rác" ở góc phải trên cùng
  5. Nhấn "Xóa" để bỏ ảnh

Thiết bị Android

  1. Đến thanh "Khác", chọn "Hình ảnh chỗ nghỉ"
  2. Chọn phòng hoặc đơn vị chỗ nghỉ cụ thể
  3. Chạm vào hình Quý vị muốn xóa
  4. Chọn "Xóa ảnh" cuối màn hình
  5. Nhấn "Xóa" để bỏ ảnh

Lưu ý: Nếu Quý vị muốn xóa ảnh chính của chỗ nghỉ, Quý vị trước tiên phải thay thế ảnh chính bằng ảnh khác bằng cách kéo ảnh đấy vào vị trí ảnh chính. Sau đó Quý vị mới có thể xóa ảnh chính trước đó bằng cách làm theo các bước trên.

Bài viết này có hữu ích không?