Thay đổi ảnh chính bằng Pulse

Cập nhật 1 năm trước | 1 phút đọc
Lưu

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỗ nghỉ sẽ hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng tiềm năng khi Quý vị sử dụng ảnh chính đại diện. Để thay đổi hoặc thay thế ảnh chính dễ dàng bằng ứng dụng Pulse, Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây.


Thay đổi ảnh chính bằng Pulse

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấn vào Khác
  2. Mở Chi tiết chỗ nghỉ
  3. Chọn chỗ nghỉ
  4. Nhấn vào Hình ảnh, sau đó vào Thư viện ảnh chỗ nghỉ. Ảnh đầu tiên sẽ là ảnh chính
  5. Quý vị có thể thêm ảnh mới từ điện thoại bằng cách nhấn vào Thêm ảnh hoặc chọn một ảnh khác từ những ảnh đã có trên trang chỗ nghỉ bằng cách nhấn vào Sắp xếp lại ảnh
  6. Kéo ảnh mới thêm hoặc ảnh đã chọn vào vị trí đầu tiên của thư viện để chọn làm ảnh chính
  7. Nếu đang sử dụng thiết bị iOS, Quý vị đừng quên nhấn Lưu để xác nhận thay đổi

Nếu đang sử dụng thiết bị Android, hãy nhấn dấu tích (“”) để xác nhận thay đổi

Bài viết này có hữu ích không?