Làm sao để đổi tên chỗ nghỉ?

Hãy báo cho chúng tôi biết về việc đổi tên chỗ nghỉ của Quý vị qua “Hộp thư” trên extranet để chúng tôi cập nhật.Nếu Quý vị đổi tên chỗ nghỉ, đừng quên:

  • Sử dụng tên cụ thể, không giống chỗ nghỉ nào khác để không khiến khách hàng nhầm lẫn.
  • Suy nghĩ về cách mọi người tìm kiếm tên đó trên Google. Quý vị sẽ nhập từ gì để tìm chỗ nghỉ này?
  • Người dùng muốn nhập càng ít từ càng tốt để tìm kết quả mà họ mong muốn.
  • Tránh sử dụng các dấu câu như dấu ngoặc kép (“”), dấu hoa thị (*) và dấu @. Tuy nhiên, dấu “và” (&) lại là một cách để viết tên cho ngắn gọn.
  • Không viết hoa toàn bộ các từ (trừ các từ viết tắt), ví dụ như “Căn hộ VL Amsterdam” thay vì “Căn hộ VL AMSTERDAM”.

Thay đổi chủ sở hữu

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị đang trong quá trình thay đổi quyền sở hữu, Quý vị nên đổi tên chỗ nghỉ.Việc thực hiện đúng quy trình thay đổi quyền sở hữu và tất cả các thông tin đều được cập nhật ở phía chúng tôi và phía chỗ nghỉ là rất quan trọng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về thay đổi quyền sở hữu tại đây.