Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Làm sao để gắn thẻ hình ảnh?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Quý vị có thể gắn thẻ hình ảnh như sau:

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Hình ảnh”.
  2. Nhấp vào hình ảnh và chọn “Sửa”. Trong cửa sổ bật ra mới xuất hiện, chọn nút màu xanh “Gắn thẻ”.
  3. Sau khi nhấp vào hình ảnh, Quý vị có thể nhấp vào “Gắn thẻ” để chọn thẻ mới. Các thẻ hiện tại xuất hiện có màu vàng và Quý vị có thể nhấp vào dấu x để xóa các thẻ đó.

Thẻ giúp chúng tôi liên kết chỗ nghỉ của Quý vị với các tìm kiếm của khách và dẫn khách tới chỗ nghỉ của Quý vị.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm