Làm sao để tạo trang chỗ nghỉ hoàn hảo?

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu bài viết

Tại Booking.com, chúng tôi tin rằng tất cả chỗ nghỉ đều nên được khám phá.

Vì vậy, trong video dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ phân tích chi tiết về hành vi đặt phòng của khách và lý giải vì sao một trang chỗ nghỉ hiệu quả sẽ giúp khách tìm thấy đăng ký của Quý vị.

Chúng tôi cũng có nhiều bí kíp để Quý vị tận dụng tối đa nội dung và thông tin hiển thị, từ đó cải thiện trải nghiệm chung của khách – dẫn đến tăng lượng đặt phòng.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Hồ sơ Partner Hub đã được cập nhật

Quý vị có biết giờ đây Quý vị có thể tạo thư viện nội dung cá nhân cho riêng mình? Đăng nhập vào Hub để lưu nội dung cho những lúc Quý vị cần.

Sign in to view profile