Làm sao để thay đổi chi tiết liên lạc của tôi?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Đảm bảo tất cả các thông tin của Quý vị được cập nhật là rất quan trọng. Quý vị có thể kiểm tra và cập nhật các chi tiết này theo các bước sau:

1. Nhấp vào biểu tượng “Tài khoản” trong extranet rồi chọn “Liên hệ

2. Chọn “Chỉnh sửa” để thay đổi các chi tiết hiện tại

3. Hãy nhớ nhấp vào “Lưu” ở cuối trang.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm