Làm sao để thay đổi chi tiết liên lạc của tôi?

Đã cập nhật 7 tháng trước
Lưu bài viết

Đảm bảo tất cả các thông tin của Quý vị được cập nhật là rất quan trọng. Quý vị có thể kiểm tra và cập nhật các chi tiết này theo các bước sau:

1. Nhấp vào biểu tượng “Tài khoản” trong extranet rồi chọn “Liên hệ

2. Chọn “Chỉnh sửa” để thay đổi các chi tiết hiện tại

3. Hãy nhớ nhấp vào “Lưu” ở cuối trang.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Giải thưởng Traveller Review Awards

Tìm hiểu xem Quý vị có phải là người đạt giải năm nay hay không để nhận bộ giải thưởng mới được số hóa hoàn toàn.

Tải ngay