Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Làm sao để thay đổi hình ảnh chính trong Pulse?

Đã cập nhật 1 năm trước

Quý vị có thể dễ dàng thay đổi hình ảnh chính trong ứng dụng Pulse theo những bước sau:

Thay đổi hình ảnh chính trong Pulse bằng Android

  1. Mở Pulse và chọn "Khác"
  2. Chọn phòng hay căn nhất định.
  3. Chọn "Hình ảnh chỗ nghỉ", sau đó chọn "Thư viện ảnh chỗ nghỉ". Hình ảnh được hiển thị đầu tiên là hình ảnh chính hiện tại của Quý vị.
  4. Quý vị có thể thêm hình ảnh mới từ điện thoại của mình bằng cách chọn "Thêm ảnh" hoặc chọn hình ảnh khác bằng cách chọn "Sắp xếp lại ảnh".
  5. Kéo hình ảnh mới thêm hay hình ảnh có sẵn Quý vị muốn lên đầu thư viện hình ảnh để cài đặt hình ảnh đó làm hình ảnh chính.
  6. Đảm bảo rằng Quý vị chọn dấu tick ("") để xác nhận thay đổi của Quý vị.

Lưu ý: Nếu Quý vị đang dùng Pulse trên iOS, hãy yên tâm rằng chúng tôi đang làm việc cật lực để sớm mang lại tính năng này cho Quý vị! Từ nay đến khi đó, Quý vị hãy thay đổi hình ảnh chính của mình trực tiếp trên Extranet.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm