Làm sao để thay đổi thông tin về kết nối internet của tôi?

Quý vị muốn cập nhật thông tin internet của mình? Sau đây là cách thực hiện:

1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Tiện nghi & dịch vụ” hoặc “Chính sách

2. Tại đây, Quý vị có thể thay đổi bất kỳ chi tiết nào trên trang

3. Hãy nhớ nhấp vào “Lưu” khi hoàn thành.