Làm sao để thay đổi vị trí của tôi trên bản đồ?

Đã cập nhật 6 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu bài viết

Thời lượng cần để đọc: 1 phút

Ý chính: Quý vị có thể thay đổi vị trí của mình trên bản đồ để phản ánh chính xác vị trí của chỗ nghỉ hơn.

Các chỗ nghỉ trên Booking.com đều được gắn với tọa độ địa lý, được thể hiện trên bản đồ. Tọa độ được chọn ban đầu trong quá trình đăng ký và giúp khách biết chỗ nghỉ nằm ở đâu. Tọa độ cũng giúp ta biết được khoảng cách đến các địa danh cũng như các địa điểm thu hút khác ở địa phương

Làm sao để thay đổi vị trí của tôi trên bản đồ?

Nếu muốn thay đổi vị trí hay định vị chính xác hơn, Quý vị làm theo những bước sau:

  • Đi đến Hộp thư extranet
  • Đi đến Tin nhắn từ Booking.com
  • Chọn “Tạo tin nhắn mới”
  • Chọn chủ đề “Chi tiết chỗ nghỉ”
  • Chọn chủ đề chi tiết “Điều chỉnh vị trí của Quý vị trên bản đồ”

Làm theo những bước này để bắt đầu quy trình điều chỉnh vị trí trên bản đồ. Sau đó, Quý vị có thể kéo ghim đỏ đánh dấu vị trí chỗ nghỉ đến một vị trí phù hợp trên bản đồ.

Ghim đỏ đánh dấu vị trí vẫn phải nằm ở vị trí được gắn với địa chỉ của Quý vị. Nếu Quý vị di chuyển ghim quá xa lệch, Quý vị sẽ được yêu cầu cập nhật địa chỉ chỗ nghỉ.

Có thể phải mất đến 48 giờ để các khoảng cách được nêu trong mô tả chỗ nghỉ được cập nhật dựa trên sự thay đổi vị trí.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Giải thưởng Traveller Review Awards

Tìm hiểu xem Quý vị có phải là người đạt giải năm nay hay không để nhận bộ giải thưởng mới được số hóa hoàn toàn.

Tải ngay