Thông tin liên quan đến virus corona

Thông tin cho khách: Nhấn đây ||  Thông tin cho đối tác: Nhấn đây

Làm sao để thay đổi/cập nhật địa chỉ chỗ nghỉ?

Đã cập nhật 1 tháng trước

Nếu cần thay đổi địa chỉ chỗ nghỉ, Quý vị có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Vào “Hộp thư” trong extranet và chọn “Tin nhắn từ Booking.com
  2. Nhấn vào "Tạo thư mới" và chọn "Chi tiết chỗ nghỉ" làm chủ đề
  3. Ghi địa chỉ mới của Quý vị và lý do thay đổi*. Yêu cầu của Quý vị sẽ được nhân viên chúng tôi xem xét và thay đổi sẽ được cập nhật trong hệ thống.
  4. Chúng tôi sẽ liên lạc Quý vị trong 2 - 5 ngày để thông báo khi thay đổi hoàn tất.

*GHI CHÚ: Tùy vào lý do thay đổi địa chỉ, Quý vị có thể sẽ cần gửi chúng tôi bản sao hóa đơn (ga, điện, nước thải, nước, điện thoại hoặc thuế thành phố) để làm bằng chứng. Quý vị có thể dễ dàng đính kèm file này khi soạn thảo tin nhắn của mình.

Hãy nhớ: Chúng tôi cần được biết về việc thay đổi địa chỉ sớm nhất có thể để tránh việc các thông tin không chính xác hiển thị trên trang Booking.com của Quý vị và trên xác nhận đặt phòng của khách.