Làm sao để thay đổi/cập nhật địa chỉ chỗ nghỉ?

Đã cập nhật 1 tháng trước

Xin lưu ý: Để đảm bảo thay đổi địa chỉ chỗ nghỉ được thực hiện chính xác, chúng tôi yêu cầu Quý vị cung cấp bản sao hóa đơn (ga, điện, nước thải, nước, điện thoại hoặc thuế thành phố) để làm bằng chứng. Quý vị có thể dễ dàng đính kèm file này khi soạn thảo tin nhắn của mình.

Nếu cần thay đổi địa chỉ chỗ nghỉ, Quý vị có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Quý vị chỉ cần làm theo những bước sau:

  1. Vào “Hộp thư” trong extranet và chọn “Tin nhắn từ Booking.com”
  2. Nhấn vào "Tạo thư mới" và chọn "Chi tiết chỗ nghỉ" làm chủ đề.
  3. Ghi địa chỉ mới của Quý vị và lý do thay đổi. Đồng thời, vui lòng tải lên một bản sao hóa đơn điện nước để làm bằng chứng rằng yêu cầu của Quý vị là chính xác. 
  4. Yêu cầu của Quý vị sẽ được nhân viên chúng tôi xem xét và thay đổi sẽ được cập nhật trong hệ thống. Chúng tôi sẽ liên lạc Quý vị trong 2 - 5 ngày để thông báo khi thay đổi hoàn tất.

Quý vị cần nhớ rằng: Chúng tôi cần được biết về việc thay đổi địa chỉ sớm nhất có thể. Như vậy sẽ có thể để tránh việc các thông tin không chính xác hiển thị trên trang chỗ nghỉ của Quý vị và trên xác nhận đặt phòng của khách.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm