Tại sao một số hình ảnh không hiển thị trên trang của tôi?

Gần đây Quý vị đã thêm một số hình ảnh nhưng chúng không hiển thị trên trang? Hãy xem những lời khuyên dưới đây để tìm ra lý do tại sao một số hình ảnh không xuất hiện trên trang web.Hình ảnh của Quý vị có chất lượng không đủ caoCông cụ hình ảnh trên extranet phát hiện và ngăn chặn các hình ảnh chất lượng kém – đó là những hình ảnh quá mờ, quá tối, quá sáng hoặc hiệu ứng điểm ảnh quá mức. Quý vị nên sử dụng độ phân giải tối thiểu là 1280 x 900 pixel (1,15 megapixel) để đảm bảo khách có ấn tượng tốt nhất có thể về chỗ nghỉ của Quý vị, giúp nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.Để giới thiệu chỗ nghỉ của Quý vị cho khách hàng tiềm năng một cách tốt nhất, chúng tôi chỉ hiển thị các hình ảnh lớn hơn 300 x 300 pixel.Quý vị đã tải lên nhiều hình ảnh hơn số lượng chúng tôi có thể hiển thịChúng tôi liên tục kiểm tra xem hình ảnh nào sẽ khuyến khích khách đặt phòng và chúng tôi biết rằng khách hàng muốn xem ít nhất là 24 hình ảnh cho mỗi chỗ nghỉ. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có một con số tối đa lý tưởng cho số hình ảnh trên một trang — do đó chúng tôi chỉ hiển thị 45 hình ảnh đầu tiên trong thư viện hình ảnh của Quý vị. Hình ảnh của Quý vị có chứa hình mờ hoặc logoQuý vị nên thêm các hình ảnh không có logo, hình mờ hoặc chữ. Các yếu tố này có thể làm rối hình ảnh và có thể khiến khách hàng tiềm năng rời khỏi trang chỗ nghỉ của Quý vị.