Tại sao thứ tự hình ảnh trên trang chỗ nghỉ của tôi không giống trên extranet?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Chúng tôi liên tục thực hiện các thử nghiệm trên trang web để tăng doanh số cho Quý vị và cải thiện trải nghiệm cho đối tác lẫn khách hàng tiềm năng.

Do đó, Quý vị có thể thấy sự khác biệt về cách hiển thị hình ảnh, mô tả và các tính năng khác trong khi những thử nghiệm này đang được tiến hành.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại