Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Nội dung trang chỗ nghỉ

Quý vị quản lý chỗ nghỉ trên Booking.com? Hãy khám phá cách quản lý nội dung và hình ảnh khách sạn trên trang chỗ nghỉ Booking.com của Quý vị, trực tiếp từ extranet hay ứng dụng Pulse.

Bài viết này có hữu ích không?