Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để cập nhật tiện nghi của tôi trên Pulse?

Cập nhật 2 tháng trước
Lưu

Các thông tin tiện nghi có thể tác động đến quyết định đặt chỗ nghỉ của khách hàng tiềm năng. Các tiện nghi phổ biến nhất cho khách được hiển thị trong bộ lọc của trang web. Điều này có nghĩa là chỗ nghỉ sẽ có thể hiển thị nhiều hơn trong kết quả tìm kiếm nếu Quý vị có cung cấp một số tiện nghi cụ thể – và đã đánh dấu chúng trên hệ thống.

Trong ứng dụng Pulse, Quý vị có thể cập nhật “Các tiện nghi hàng đầu”. Đây là các tiện nghi được khách tìm kiếm nhiều nhất. Để thực hiện, vui lòng làm theo các bước sau:

Cập nhật tiện nghi trên Pulse bằng thiết bị Android hoặc iOS

  1. Mở ứng dụng Pulse và nhấn vào “Khác”. 
  2. Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ trên Pulse, hãy chọn chỗ nghỉ cần chỉnh sửa trong “Chi tiết chỗ nghỉ”.
  3. Nhấn vào “Tiện nghi & dịch vụ”.
  4. Chọn tiện nghi Quý vị muốn cập nhật và nhấn vào “” hoặc “Không”.
  5. Nếu Quý vị chọn “” cho một số tiện nghi, Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung (ví dụ: vị trí bên ngoài/trong, giờ hoạt động, phụ thu).
  6. Để xác nhận thay đổi, nhấn “Lưu” hoặc chọn biểu tượng dấu tích (“”).
  7. Thực hiện lại các bước trên cho bất kỳ tiện nghi nào Quý vị muốn cập nhật.

Lưu ý: Nếu tiện nghi Quý vị muốn cập nhật không hiện lên, hãy kéo xuống cuối trang và nhấn vào “Tất cả tiện nghi”. Sau đó kéo xuống và nhấn vào “Chỉnh sửa trên extranet” để thực hiện các thay đổi cần thiết trên extranet.
 

Bài viết này có hữu ích không?