Làm sao để thay đổi miêu tả chỗ nghỉ trên ứng dụng Pulse?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Mô tả trong trang chỗ nghỉ trên Booking.com của Quý vị được tự động xuất ra từ thông tin mà Quý vị đã cung cấp như tiện nghi, tiện nghi phòng và vị trí. Nếu Quý vị muốn cung cấp thêm thông tin về chỗ nghỉ, khu vực xung quanh và/hoặc bản thân mình, đừng quên hoàn thành hồ sơ host của mình.

Quý vị chỉ có thể thay đổi mô tả chỗ nghỉ trong những trường hợp có lỗi chính tả hay thông tin không chính xác. Để làm điều đó, Quý vị chỉ cần:

 

Thay đổi mô tả chỗ nghỉ trên Pulse phiên bản Android

  1. Mở ứng dụng Pulse và chọn “Khác”.
  2. Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ trên Pulse, hãy chọn chỗ nghỉ cần chỉnh sửa trong “Chỗ nghỉ”.
  3. Chọn “Miêu tả”, sau đó “Yêu cầu sửa lỗi” ở cuối màn hình.
  4. Trong mục “Lời nhắn”, Quý vị hãy giải thích vấn đề và những gì cần thay đổi.
  5. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào biểu tượng gửi đi (“➤”).

Thay đổi mô tả chỗ nghỉ trên Pulse phiên bản iOS

  1. Mở ứng dụng Pulse và chọn “Khác”.
  2. Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ trên Pulse, hãy chọn chỗ nghỉ cần chỉnh sửa trong “Chỗ nghỉ”.
  3. Chọn “Miêu tả”, sau đó “Yêu cầu sửa lỗi” ở cuối màn hình.
  4. Trong mục “Lời nhắn”, Quý vị hãy giải thích vấn đề và những gì cần thay đổi.
  5. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút “Gửi” ở bên góc phải trên cùng của màn hình.

Bài viết này có hữu ích không?