Cách đổi tên đăng ký chỗ nghỉ

Cập nhật 3 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Chúng tôi có các chính sách và hướng dẫn để đảm bảo tên chỗ nghỉ của Quý vị đáp ứng Điều khoản chung của chúng tôi. Khi đó Quý vị sẽ cho khách biết họ nên mong đợi điều gì, đồng thời cung cấp thông tin chính xác về chỗ nghỉ. Bằng cách làm theo các hướng dẫn này, Quý vị sẽ đảm bảo chỗ nghỉ của mình xuất hiện theo cách tốt nhất có thể trên nền tảng của chúng tôi và tránh việc tên chỗ nghỉ của Quý vị bị từ chối.


Các nội dung trong bài viết này:

 1. Đổi tên chỗ nghỉ
 2. Thay đổi chủ sở hữu chỗ nghỉ
 3. Hướng dẫn đổi tên chỗ nghỉ

Đổi tên chỗ nghỉ

Dưới đây là cách đổi tên chỗ nghỉ:

 1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Chỗ nghỉ”.
 2. Nhấp vào “Thông tin chung”.
 3. Nhấp vào “Đổi tên chỗ nghỉ”.
 4. Chọn “Không, chủ sở hữu chỗ nghỉ sẽ không thay đổi”.
 5. Nhập tên chỗ nghỉ mới và nhấp vào “Tiếp tục” để xem lại thay đổi.
 6. Chọn “Đổi tên chỗ nghỉ” để hoàn tất thay đổi.

Nếu Quý vị đang thực hiện việc đổi tên chỗ nghỉ, hãy lưu ý các phương pháp tốt nhất sau:

 • Sử dụng tên cụ thể, độc nhất để giúp khách hàng không nhầm lẫn.
 • Khách có xu hướng nhập càng ít từ càng tốt để tìm chỗ nghỉ mà họ mong muốn.
 • Suy nghĩ về cách mọi người tìm kiếm tên đó trên Google. Quý vị sẽ nhập từ khóa nào để tìm chỗ nghỉ này?
 • Tránh sử dụng các dấu câu như dấu ngoặc kép (“”), dấu hoa thị (*) và dấu @.
 • Ngoại trừ từ viết tắt, đừng viết hoa tất cả các chữ (viết Apartment VL Amsterdam thay vì Apartment VL AMSTERDAM).

Thay đổi chủ sở hữu chỗ nghỉ

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị đang trong quá trình thay đổi quyền sở hữu (ví dụ: thay đổi tên trên hóa đơn hoa hồng), điều quan trọng là Quý vị cần thực hiện đúng quy trình và tất cả thông tin đều được cập nhật ở phía chúng tôi lẫn phía chỗ nghỉ. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về việc thay đổi quyền sở hữu tại đây.


Hướng dẫn đổi tên chỗ nghỉ

Nếu việc đổi tên chỗ nghỉ bị từ chối, Quý vị sẽ nhận được email từ chúng tôi thông báo rằng tên chỗ nghỉ đã được đổi lại về tên cũ cùng với lý do từ chối tên mới. 

Để đảm bảo rằng tên mới của chỗ nghỉ tuân thủ hướng dẫn nội dung của chúng tôi và nhanh chóng được phê duyệt, vui lòng đọc Hướng dẫn nội dung

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?