Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Cập nhật các hành động bền vững tại chỗ nghỉ

Cập nhật 3 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Chúng tôi tin rằng trách nhiệm của mình là tạo điều kiện để mọi người có thể du lịch bền vững. Đó là lý do tại sao chúng tôi ra mắt chương trình Du lịch Bền vững, với nhiều công cụ và lời khuyên, từ chủ đề tiết kiệm năng lượng cho đến giảm lượng nước tiêu thụ và hơn thế nữa.

Hãy truyền đạt các nỗ lực của Quý vị đến du khách bằng cách cập nhật các hành động bền vững trong extranet.


Các nội dung trong bài viết này


Về chương trình Du lịch Bền vững

Để tạo điều kiện cho mọi người có thể du lịch bền vững, chúng tôi đã ra mắt chương trình Du lịch Bền vững. Chương trình được thiết kế để hỗ trợ Quý vị với sự công nhận từ bên thứ ba – bất kể Quý vị đang ở đâu trong hành trình phát triển bền vững.

Cùng với các tổ chức độc lập, chẳng hạn như tổ chức phi lợi nhuận về du lịch bền vững Travalyst, chúng tôi đã xác định và xác thực các hành động có tiềm năng tác động cao. Quý vị sẽ tìm thấy các hành động bền vững trong mục Hành động vì sự bền vững trên extranet. 

Đối với từng hành động, hãy cho biết Quý vị có áp dụng tại chỗ nghỉ hay không và các hành động bền vững đó sẽ được hiển thị trên trang chỗ nghỉ. Các hành động được chia thành 5 hạng mục:

 1. Giảm rác thải
 2. Giảm mức tiêu thụ năng lượng và khí nhà kính
 3. Giảm lượng nước sử dụng
 4. Hỗ trợ cộng đồng địa phương
 5. Bảo vệ thiên nhiên

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về những hạng mục này trong Cẩm nang Du lịch Bền vững của chúng tôi.


Về huy hiệu Du lịch Bền vững

Huy hiệu Du lịch Bền vững nhằm công nhận mọi loại chỗ nghỉ nổi bật với cam kết hướng tới sự bền vững trong cách vận hành.

Để đủ điều kiện nhận huy hiệu, vui lòng nhập các hành động bền vững mà chỗ nghỉ đang áp dụng trên extranet. Sau khi Quý vị thực hiện xong bước này, chúng tôi sẽ đánh giá xem chỗ nghỉ có đủ điều kiện hay không, dựa theo các tiêu chí chung áp dụng cho tất cả chỗ nghỉ và nhu cầu cụ thể ở từng địa phương. Mỗi hành động mà Quý vị áp dụng được so sánh với một hành động không bền vững thay thế để đưa ra điểm số. Điểm tác động tổng thể được sử dụng để xác định xem Quý vị có đủ điều kiện nhận huy hiệu hay không.

Nếu Quý vị có chứng chỉ bền vững từ Green Tourism, EU Ecolabel, Green Seal, Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED, Edge hoặc bất kỳ chứng chỉ nào được GSTC công nhận, chúng tôi có thể hiển thị thông tin này trên trang chỗ nghỉ của Quý vị. Đối tác có các chứng chỉ này cũng đủ điều kiện nhận huy hiệu Du lịch Bền vững và chúng tôi vẫn đang nỗ lực để thêm nhiều tổ chức chứng nhận khác vào nền tảng của mình.

Nếu không nhận được huy hiệu sau khi cung cấp thông tin, Quý vị nên thường xuyên xem xét và cập nhật các hành động có thể áp dụng thêm.

Nếu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gửi email thông báo rằng Quý vị đã nhận được huy hiệu. Huy hiệu sẽ xuất hiện trên trang chỗ nghỉ của Quý vị và trong kết quả tìm kiếm. Khách cũng có thể lọc theo các chỗ nghỉ bền vững trong kết quả tìm kiếm, đồng nghĩa với việc Quý vị sẽ có được độ hiện diện cao hơn với những du khách đang tìm kiếm các chỗ nghỉ bền vững.


Cập nhật các hành động bền vững trên extranet

Sau đây là cách cập nhật các hành động bền vững trên extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Hành động vì sự bền vững
 3. Trong phần Hành động vì sự bền vững, hãy nhập vào các hành động mà Quý vị đang thực hiện tại chỗ nghỉ
 4. Nhấp vào Lưu để hoàn tất

Chúng tôi chỉ hiển thị những hành động bền vững mà Quý vị đang áp dụng trên trang chỗ nghỉ – khách tiềm năng sẽ không thấy bất kỳ hành động nào khác. Việc nhập thông tin chính xác sẽ giúp chúng tôi xác định những khía cạnh mà Quý vị cần hỗ trợ thêm.

Sau khi khách lưu trú với Quý vị, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu họ hoàn thành một khảo sát về tính chính xác của thông tin trên trang chỗ nghỉ của Quý vị liên quan đến tiện nghi, dịch vụ và các biện pháp bền vững của chỗ nghỉ. Trong khảo sát, chúng tôi sẽ chỉ hỏi khách về các biện pháp bền vững mà Quý vị cho chúng tôi biết là đã thực hiện và có hiển thị trên trang chỗ nghỉ của Quý vị. Việc xác minh này giúp cho những khách tiềm năng khác yên tâm hơn trước khi đặt chỗ nghỉ của Quý vị.


Cập nhật các hành động bền vững qua nhà cung cấp kết nối

Nếu làm việc với nhà cung cấp kết nối, Quý vị có thể thêm các hành động bền vững vào trang chỗ nghỉ thông qua nền tảng của họ.

Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của Quý vị để hỏi về cách họ hiển thị các hành động bền vững trên nền tảng của chúng tôi.


Đối với hành động bền vững không có trong extranet

Nếu Quý vị có áp dụng các hành động khác không có trong danh sách trên extranet, Quý vị có thể cho chúng tôi biết bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Hành động vì sự bền vững
 3. Nhấn Chia sẻ góp ý của Quý vị
 4. Điền vào biểu mẫu rồi nhấn Gửi

Quý vị sẽ không nhận được phản hồi cho các biểu mẫu góp ý này, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng đóng góp của Quý vị khi cập nhật các hành động bền vững trên extranet trong tương lai.


Thêm chứng chỉ bền vững

Trở thành một chỗ nghỉ được chứng nhận không phải là yêu cầu bắt buộc để vận hành bền vững hơn. Tuy nhiên, đó là một cách tuyệt vời để đưa cam kết bền vững của Quý vị lên một tầm cao mới.

Chúng tôi hiện đang hiển thị thông tin chứng chỉ bền vững từ các tổ chức sau:

Chúng tôi nhận được thông tin chứng chỉ trực tiếp từ các tổ chức này 2 lần/năm. Nếu Quý vị được chứng nhận bởi một trong số họ, chúng tôi sẽ hiển thị thông tin đó trong mục bền vững trên trang chỗ nghỉ. Các chứng chỉ này, cùng việc bổ sung các hành động bền vững trên extranet, cũng có thể góp phần vào việc Quý vị nhận được huy hiệu Du lịch Bền vững. Nếu Quý vị không thấy chứng chỉ của mình trên nền tảng của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan chứng nhận.

Chúng tôi đang nỗ lực để hiển thị thêm thông tin từ nhiều cơ quan chứng nhận hơn nữa trên nền tảng của mình. Nếu Quý vị có chứng chỉ bền vững được công nhận từ một tổ chức khác và muốn hiển thị chứng chỉ đó trên trang chỗ nghỉ, Quý vị có thể yêu cầu cơ quan chứng nhận gửi yêu cầu bằng biểu mẫu này.

Chúng tôi cũng đang làm việc với Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu để cải thiện cách hiển thị các chứng chỉ trên nền tảng của mình. Để tìm hiểu thêm về việc nhận chứng chỉ, vui lòng xem qua Cẩm nang Du lịch Bền vững của chúng tôi.


Thêm chương trình bền vững của chuỗi chỗ nghỉ

Chúng tôi làm việc trực tiếp với đội ngũ phụ trách Chuỗi chỗ nghỉ của mình để thu thập và hiển thị thông tin từ các chương trình bền vững đủ điều kiện. Để được coi là đủ điều kiện, chương trình của chuỗi chỗ nghỉ phải áp dụng cho tất cả chỗ nghỉ thuộc mã của chuỗi đó trong hệ thống của chúng tôi. Tất cả chỗ nghỉ cũng cần phải sử dụng cùng một tên thương hiệu.

Nếu chương trình của chuỗi được chia thành nhiều cấp (như vàng, bạc và đồng), tất cả khách sạn trong chuỗi phải đáp ứng được ít nhất ở mức tối thiểu. Sau cùng, nhóm tư vấn độc lập của Travalyst sẽ xem xét tất cả các chương trình để quyết định chương trình nào đủ điều kiện.

Nếu muốn chương trình bền vững của chuỗi được hiển thị trên nền tảng của chúng tôi, Quý vị sẽ cần liên hệ với đội ngũ phụ trách các vấn đề về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) của mình.

Bài viết này có hữu ích không?