Cập nhật các hành động bền vững tại chỗ nghỉ

Updated 6 tháng trước | 4.5 phút đọc
Lưu

Du lịch có sức mạnh khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, nhưng tất cả chuyến đi đều tác động lên môi trường, xã hội và kinh tế. Chúng tôi cam kết giảm thiểu các tác động đấy, nhưng chúng tôi không thể thực hiện điều này một mình.


Có gì trong bài viết này?

Cách chúng tôi tiếp cận du lịch bền vững

Cập nhật các hành động bền vững trên extranet

Cập nhật các hành động bền vững qua công cụ quản lý kênh

Đối với hành động bền vững không có trong extranet

Thêm chứng chỉ bền vững

Thêm chương trình bền vững của chuỗi chỗ nghỉ


Cách chúng tôi tiếp cận du lịch bền vững

Để giúp mọi người đưa ra các lựa chọn bền vững dễ dàng hơn, chúng tôi đã tạo ra một mô hình đơn giản, dễ tiếp cận để giúp Quý vị bắt đầu hành trình du lịch bền vững.

Chúng tôi hợp tác cùng tổ chức phi lợi nhuận Travalyst và Sustainable Hospitality Alliance – liên doanh các giám đốc điều hành từ mười công ty khách sạn toàn cầu – để phát triển và xác định các hành động trong ngành du lịch khách sạn có thể tạo ra sự thay đổi tích cực.

Quý vị sẽ tìm thấy 32 hành động bền vững trong mục Tiện nghi & Dịch vụ trên extranet. Quý vị có thể cho biết chỗ nghỉ có thực hiện các hành động này hay không. Các hành động được chia thành 5 hạng mục:

 1. Chất thải
 2. Năng lượng và khí nhà kính
 3. Nước
 4. Hỗ trợ cộng đồng địa phương
 5. Bảo vệ thiên nhiên

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các hạng mục này trong Sổ tay về sự bền vững của chúng tôi trên Partner Hub.


Cập nhật các hành động bền vững trên extranet

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Tiện nghi & dịch vụ
 3. Kéo xuống mục Hành động vì sự bền vững
 4. Nhấn bên cạnh các hoạt động mà Quý vị đang thực hiện tại chỗ nghỉ
 5. Nhấn Không cho các hoạt động Quý vị không áp dụng tại chỗ nghỉ
 6. Nhấn Lưu để hiển thị thông tin này trên trang chỗ nghỉ (có thể mất một lúc để các thay đổi xuất hiện)

Chúng tôi chỉ cho khách thấy các hành động bền vững mà Quý vị có và ẩn những hành động còn lại. Nhưng việc chọn Không vẫn giúp chúng tôi biết được hành động nào mà Quý vị cùng các đối tác khác chưa có, nhằm xác định những mảng cần được chúng tôi hỗ trợ thêm.


Cập nhật các hành động bền vững qua Nhà cung cấp kết nối

Nếu làm việc với Nhà cung cấp kết nối, Quý vị có thể thêm các hành động bền vững vào trang chỗ nghỉ thông qua nền tảng của họ.

Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để hỏi về việc hiển thị các hành động bền vững trên nền tảng của chúng tôi.


Các hành động bền vững không có trong extranet

Nếu Quý vị có áp dụng các hành động mà chúng tôi hiện không liệt kê trên extranet, hoặc muốn thực hiện một số hành động cụ thể nhưng không biết bắt đầu từ đâu, Quý vị có thể cho chúng tôi biết bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Hành động vì sự bền vững
 3. Nhấn Chia sẻ góp ý của Quý vị
 4. Điền vào biểu mẫu rồi nhấn Gửi

Quý vị sẽ không nhận được phản hồi cho các biểu mẫu góp ý này, nhưng chúng tôi sẽ xem xét đóng góp của Quý vị khi cập nhật các hành động bền vững trên extranet trong tương lai.


Thêm chứng chỉ bền vững

Trở thành một chỗ nghỉ được chứng nhận không phải là yêu cầu bắt buộc để vận hành bền vững hơn. Tuy nhiên, đó là một cách tuyệt vời để đưa cam kết bền vững của Quý vị lên một tầm cao mới.

Chúng tôi hiện đang hiển thị thông tin chứng chỉ bền vững từ ba cơ quan sau:

Chúng tôi nhận được thông tin chứng chỉ trực tiếp từ các tổ chức này 2 lần/năm. Nếu Quý vị được chứng nhận bởi một trong số họ, chúng tôi sẽ hiển thị thông tin đó trong mục bền vững trên trang chỗ nghỉ. Nếu Quý vị không thấy chứng chỉ của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan chứng nhận.

Chúng tôi khuyến khích các đối tác có chứng chỉ nên hiển thị các hành động bền vững có tại chỗ nghỉ, bằng cách thêm chúng trên extranet.

Chúng tôi đang dần cải thiện để thêm thông tin từ nhiều cơ quan chứng nhận hơn vào nền tảng của mình. Nếu Quý vị có chứng chỉ bền vững được công nhận từ một tổ chức khác và muốn hiển thị chứng chỉ đấy trên trang chỗ nghỉ, Quý vị có thể yêu cầu cơ quan chứng nhận gửi yêu cầu bằng biểu mẫu này.

Chúng tôi cũng đang hợp tác với Hội đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu (Global Sustainable Tourism Council) để cải thiện cách hiển thị chứng chỉ trên nền tảng của mình, nhằm giúp khách đang tìm kiếm kỳ nghỉ bền vững có thể dễ dàng xác định các chỗ nghỉ được chứng nhận.

Để tìm hiểu thêm về việc nhận chứng chỉ, vui lòng xem Sổ tay về sự bền vững của chúng tôi.


Thêm chương trình bền vững của chuỗi chỗ nghỉ

Chúng tôi làm việc trực tiếp với đội ngũ Chuỗi chỗ nghỉ của mình để thu thập và hiển thị thông tin khách sạn từ các chương trình bền vững của chuỗi đủ điều kiện. Để đủ điều kiện, chương trình của chuỗi phải áp dụng cho tất cả chỗ nghỉ trực thuộc mã chuỗi trong hệ thống của chúng tôi. Tất cả chỗ nghỉ cũng cần phải sử dụng cùng một tên thương hiệu.

Nếu chương trình của chuỗi được chia thành nhiều cấp (như vàng, bạc và đồng), tất cả khách sạn trong chuỗi phải đáp ứng được ít nhất ở mức tối thiểu. Nhóm tư vấn độc lập của Travalyst sẽ xem xét tất cả các chương trình để quyết định chương trình nào đủ điều kiện.

Nếu muốn chương trình bền vững của chuỗi được hiển thị trên nền tảng của chúng tôi, Quý vị sẽ cần liên hệ với đội ngũ Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) của mình để họ có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?