Cập nhật tiện nghi của chỗ nghỉ

Cập nhật 8 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Thu hút khách bằng cách cho họ thấy những tiện nghi có tại chỗ nghỉ. Tất cả tiện nghi mà Quý vị liệt kê sẽ xuất hiện trong các bộ lọc, qua đó nâng cao độ hiện diện của chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi. Quý vị có thể cập nhật các tiện nghi bằng extranet hoặc ứng dụng Pulse.


Các nội dung trong bài viết này:


Cập nhật tiện nghi bằng extranet

Thực hiện các bước sau để cập nhật tiện nghi của chỗ nghỉ bằng extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Trong mục Chỗ nghỉ, nhấp vào Tiện nghi và dịch vụ
 3. Chọn tiện nghi và dịch vụ Quý vị cung cấp tại chỗ nghỉ
 4. Nhấp vào Lưu

Cập nhật tiện nghi bằng Pulse

Thực hiện các bước sau để cập nhật tiện nghi của chỗ nghỉ bằng ứng dụng Pulse:

 1. Đăng nhập vào Pulse trên thiết bị di động
 2. Nhấn vào Khác
 3. Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ, hãy chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn cập nhật trong phần Chi tiết chỗ nghỉ.
 4. Nhấn vào Tiện nghi và dịch vụ
 5. Chọn tiện nghi và dịch vụ Quý vị cung cấp tại chỗ nghỉ
 6. Cung cấp thêm thông tin nếu được yêu cầu
 7. Nhấn vào Lưu

Bài viết này có hữu ích không?