Cập nhật tiện nghi của chỗ nghỉ

Cập nhật 11 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Thu hút khách bằng cách cho họ thấy những tiện nghi có tại chỗ nghỉ. Tất cả tiện nghi mà Quý vị liệt kê sẽ xuất hiện trong các bộ lọc, qua đó nâng cao độ hiện diện của chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi. Quý vị có thể cập nhật các tiện nghi bằng extranet hoặc ứng dụng Pulse.


Các nội dung trong bài viết này:


Cập nhật tiện nghi bằng extranet

Thực hiện các bước sau để cập nhật tiện nghi của chỗ nghỉ bằng extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Trong mục Chỗ nghỉ, nhấp vào Tiện nghi và dịch vụ
 3. Chọn tiện nghi và dịch vụ Quý vị cung cấp tại chỗ nghỉ
 4. Nhấp vào Lưu

Cập nhật tiện nghi bằng Pulse

Thực hiện các bước sau để cập nhật tiện nghi của chỗ nghỉ bằng ứng dụng Pulse:

 1. Đăng nhập vào Pulse trên thiết bị di động
 2. Nhấn vào Khác
 3. Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ, hãy chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn cập nhật trong phần Chi tiết chỗ nghỉ.
 4. Nhấn vào Tiện nghi và dịch vụ
 5. Chọn tiện nghi và dịch vụ Quý vị cung cấp tại chỗ nghỉ
 6. Cung cấp thêm thông tin nếu được yêu cầu
 7. Nhấn vào Lưu

 

Follow these steps to update your property’s facilities in the extranet:

 1. Log in to the extranet.
 2. Under Property, click on Facilities & services.
 3. Select the facilities and services you offer on your property.
 4. Click Save.

For facilities that you’ve added to your listing, you can also include additional details and photos. 

Some of the facilities you can add to your listing include:

 • Swimming pools, saunas, hot tubs and jacuzzis
 • Gyms and fitness centres
 • Restaurants and bars
 • Gardens and terraces
 • Reception, shuttle and front desk services 
 • Kids’ clubs and family entertainment
 • Safety, security, cleanliness and cleaning services
 • Building information
 • Business facilities
 • Sustainability initiatives
 • Car rental services

Please note that if you want to provide specific details about your car rental services, you should contact the guests to coordinate it yourselves.

 

Follow these steps to update your property’s facilities using the Pulse app:

 1. Log in to Pulse on your mobile device.
 2. Tap More.
 3. If you manage multiple properties, select the property you want to update under Property details.
 4. Tap Facilities & services.
 5. Select the facilities and services you offer on your property.
 6. Give additional details if prompted.
 7. Tap Save.

Bài viết này có hữu ích không?