Hiển thị các biện pháp đảm bảo sự sạch sẽ

Cập nhật 3 năm trước | 1 phút đọc
Lưu

Thời gian đọc: 1 phút

Điểm nổi bật: Giờ đây, Quý vị có thể trấn an khách tiềm năng bằng cách thêm các biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh trong đăng ký của Quý vị.

Trên Booking.com, tất cả đối tác chỗ nghỉ đều có cơ hội thông báo cho khách về các biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn và vệ sinh được thực hiện tại chỗ nghỉ để khách cảm thấy thoải mái và an toàn. 

Các biện pháp này được hiển thị cho tất cả khách xem trang chỗ nghỉ của Quý vị trên Booking.com. Những biện pháp này nâng cao cảm giác an tâm cho những khách muốn đặt phòng, cũng như tạo cơ hội để Quý vị làm nổi bật các tiêu chuẩn vệ sinh đang áp dụng - trong cách Quý vị quản lý chỗ nghỉ cũng như trong cách nhân viên thực hiện để đảm bảo sự sạch sẽ.

Có thể chọn những biện pháp này ở đâu?

Quý vị có thể chọn và chỉnh sửa các biện pháp đảm bảo sự sạch sẽ bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet của Quý vị
  2. Chọn mục “Chỗ nghỉ”
  3. Đi đến mục “Sức khỏe & an toàn” rồi nhấp vào
  4. Chọn tất cả các biện pháp mà Quý vị đang áp dụng tại chỗ nghỉ
  5. Khi hoàn tất, hãy nhớ nhấp “Lưu” ở cuối trang

Nếu muốn cập nhật thông tin này sau đó, Quý vị chỉ cần lặp lại các bước trên.

Hiển thị các biện pháp đảm bảo sự sạch sẽ

Tôi có những lựa chọn nào?

Hiện tại, Quý vị đang có một loạt lựa chọn, bao gồm các chủ đề sau:

  • Các đặc điểm về an toàn
  • Sức khỏe và vệ sinh
  • Giãn cách xã hội
  • An toàn thực phẩm

Bài viết này có hữu ích không?