Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Làm sao để thêm thông tin vào “Ghi chú”?

Cập nhật 7 tháng trước
Lưu

Mục “Ghi chú” trên trang Booking.com được sử dụng để chia sẻ các chi tiết quan trọng với khách trước khi họ đặt.

Hầu hết các chi tiết này đã có trong các phần riêng của trang chỗ nghỉ. Ví dụ, Quý vị có thể nêu rõ các thông tin nhận phòng, quản lý phụ phí hoặc chính sách và thêm các chi tiết khác của chỗ nghỉ. Quý vị cũng có thể tạo bản mẫu tin nhắn để chia sẻ thông tin với khách.

Nếu có các chi tiết khác không thể bao gồm trong các phần này nhưng khách cần biết trước khi đặt, hãy cho chúng tôi biết bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Chỗ nghỉ”.
  2. Nhấp vào “Xem mô tả chỗ nghỉ”.
  3. Dưới phần "Ghi chú", Quý vị có thể đánh dấu vào "Điều kiện bổ sung", thường có những câu đã được chuyển ngữ sẵn sang 42 ngôn ngữ và sẽ được thêm vào trang chỗ nghỉ ngay lập tức.
  4. Nếu Quý vị không tìm thấy thông tin mình muốn thêm, hãy nhấp vào "Yêu cầu thay đổi" và điền nội dung vào ô văn bản càng rõ và chi tiết càng tốt. Mẹo: Trình bày theo gạch đầu dòng là cách nhanh nhất để nêu thông tin.
  5. Lướt xuống cuối trang và nhấn nút “Gửi yêu cầu” khi hoàn thành.

Lưu ý: Tất cả các yêu cầu liên quan đến mô tả đều được Nhóm phụ trách nội dung đánh giá. Họ sẽ đưa ra quyết định về các thay đổi có thể thực hiện dựa trên các cách làm hiệu quả trong thực tế và hướng dẫn nội dung của công ty.

Hãy nhớ rằng sau khi khách đặt, Quý vị có thể dễ dàng giao tiếp với khách qua tin nhắn và cung cấp các chi tiết bổ sung về việc nhận phòng hoặc kỳ lưu trú của khách.

Quý vị muốn tiết kiệm thời gian và tìm hiểu cách thiết lập bản mẫu tin nhắn?

Bài viết này có hữu ích không?