Làm sao để thay đổi chi tiết liên lạc của tôi?

Updated 1 năm trước
Lưu

Đảm bảo tất cả các thông tin của Quý vị được cập nhật là rất quan trọng. Quý vị có thể kiểm tra và cập nhật các chi tiết này theo các bước sau:

1. Nhấp vào biểu tượng “Tài khoản” trong extranet rồi chọn “Liên hệ

2. Chọn “Chỉnh sửa” để thay đổi các chi tiết hiện tại

3. Hãy nhớ nhấp vào “Lưu” ở cuối trang.

Bài viết này có hữu ích không?