Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để thay đổi thông tin về kết nối internet của tôi?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Quý vị muốn cập nhật thông tin internet của mình? Sau đây là cách thực hiện:

1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Tiện nghi & dịch vụ” hoặc “Chính sách”.

2. Tại đây, Quý vị có thể thay đổi bất kỳ chi tiết nào trên trang.

3. Hãy nhớ nhấp vào “Lưu” khi hoàn thành.

Bài viết này có hữu ích không?