Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Làm sao để thay đổi vị trí của tôi trên bản đồ?

Cập nhật 1 năm trước | 1 phút đọc
Lưu

Chúng tôi sử dụng tọa độ địa lý để hiển thị chỗ nghỉ trên bản đồ ở nền tảng của mình, dựa vào các tùy chọn mà Quý vị đã chọn khi đăng ký với chúng tôi. Tọa độ giúp du khách biết được chỗ nghỉ của Quý vị nằm ở đâu và cách các địa danh cũng như điểm tham quan du lịch khác ở địa phương bao xa.

Dưới đây là cách cập nhật vị trí hiện tại của chỗ nghỉ trên bản đồ:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Hộp thư rồi nhấp Tin nhắn từ Booking.com
  3. Nhấp vào Xem các lựa chọn liên hệ
  4. Chọn chủ đề tổng hợp là Chi tiết chỗ nghỉ và chủ đề chi tiết là Điều chỉnh vị trí của Quý vị trên bản đồ
  5. Nhấp vào Tiếp theo
  6. Kéo ghim đỏ đến vị trí mà Quý vị muốn chỗ nghỉ của mình hiển thị trên bản đồ
  7. Nhấp vào Lưu vị trí mới rồi nhấp Xong

Chúng tôi sẽ cập nhật các khoảng cách được nêu ở phần thông tin chỗ nghỉ trong vòng 48 giờ.

Vui lòng lưu ý rằng vị trí chỗ nghỉ trên bản đồ cần phản ánh chính xác vị trí thực tế theo như địa chỉ Quý vị cung cấp. Nếu Quý vị di chuyển ghim đỏ lệch quá xa, chúng tôi sẽ đề nghị Quý vị cập nhật địa chỉ chỗ nghỉ để đảm bảo tính chính xác.

Bài viết này có hữu ích không?