Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Làm sao để thay đổi vị trí của tôi trên bản đồ?

Cập nhật 4 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Chúng tôi sử dụng tọa độ địa lý để hiển thị chỗ nghỉ trên bản đồ ở nền tảng của mình, dựa vào các tùy chọn mà Quý vị đã chọn khi đăng ký với chúng tôi. Tọa độ giúp du khách biết được chỗ nghỉ của Quý vị nằm ở đâu và cách các địa danh cũng như điểm tham quan du lịch khác ở địa phương bao xa.

Dưới đây là cách cập nhật vị trí hiện tại của chỗ nghỉ trên bản đồ:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Hộp thư rồi nhấp Tin nhắn từ Booking.com
  3. Nhấp vào Xem các lựa chọn liên hệ
  4. Chọn chủ đề tổng hợp là Chi tiết chỗ nghỉ và chủ đề chi tiết là Điều chỉnh vị trí của Quý vị trên bản đồ
  5. Nhấp vào Tiếp theo
  6. Kéo ghim đỏ đến vị trí mà Quý vị muốn chỗ nghỉ của mình hiển thị trên bản đồ
  7. Nhấp vào Lưu vị trí mới rồi nhấp Xong

Chúng tôi sẽ cập nhật các khoảng cách được nêu ở phần thông tin chỗ nghỉ trong vòng 48 giờ.

Vui lòng lưu ý rằng vị trí chỗ nghỉ trên bản đồ cần phản ánh chính xác vị trí thực tế theo như địa chỉ Quý vị cung cấp. Nếu Quý vị di chuyển ghim đỏ lệch quá xa, chúng tôi sẽ đề nghị Quý vị cập nhật địa chỉ chỗ nghỉ để đảm bảo tính chính xác.

Bài viết này có hữu ích không?