Làm sao để thay đổi/cập nhật địa chỉ chỗ nghỉ?

Cập nhật 2 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Bất kỳ khi nào địa chỉ của Quý vị thay đổi, chúng tôi cần được biết ngay khi có thể. Điều này giúp tránh các trường hợp thông tin được hiển thị không chính xác trên trang chỗ nghỉ của Quý vị và trong chi tiết xác nhận đặt phòng của khách.

Quý vị có thể thay đổi địa chỉ của mình bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Cách làm như sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Hộp thư rồi nhấp Tin nhắn từ Booking.com
  3. Nhấp vào Xem các lựa chọn liên hệ
  4. Chọn Thông tin chỗ nghỉ làm chủ đề và Khác làm chủ đề phụ
  5. Nhấp vào Xem tất cả tùy chọn liên lạc và sau đó nhấn Nhắn tin
  6. Trong phần Tin nhắn của Quý vị, nhập địa chỉ mới của Quý vị và lý do thay đổi
  7. Để chúng tôi có thể kiểm tra xem địa chỉ mới của Quý vị có chính xác hay không, dưới mục Tập tin đính kèm (không bắt buộc), nhấn Chọn file và đính kèm một bản sao hóa đơn tiện ích gần đây cho thấy địa chỉ mới. Đây có thể là hóa đơn ga, điện, nước, nước thải, điện thoại hoặc các loại thuế.
  8. Nhấp vào Gửi tin nhắn

Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của Quý vị, chúng tôi sẽ xem xét và cập nhật địa chỉ trong hệ thống của mình. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị trong vòng năm ngày làm việc để thông báo cập nhật hoàn tất.

Bài viết này có hữu ích không?