Tính năng Hỏi đáp cho khách

Cập nhật 3 năm trước
Lưu

Tin nổi bật: Gần đây, chúng tôi đã ra mắt một tính năng cho phép khách trực tiếp gửi câu hỏi cho đối tác trước khi đặt phòng. Những câu hỏi này sẽ được hiển thị trên các trang chỗ nghỉ, cùng với câu trả lời do đối tác cung cấp.

Tính năng “Hỏi đáp cho khách” là như thế nào?

Nhằm trợ giúp các đối tác trả lời những câu hỏi có thể phát sinh từ khách một cách chủ động hơn, tính năng Hỏi đáp này sẽ tạo cơ hội để các chỗ nghỉ trên Booking.com có thể trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc điều khách quan tâm có liên quan đến những khía cạnh không được nêu trong phần mô tả chỗ nghỉ. Những thắc mắc này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các vấn đề về an toàn, sức khỏe và vệ sinh.

Tính năng này hoạt động ra sao?

Sau khi tính năng này ra mắt, trong lúc xem trang chỗ nghỉ có mục Hỏi đáp, khách trên Booking.com có thể bình chọn các câu hỏi đáp. Do đó, những câu phổ biến nhất (những câu được bình chọn nhiều nhất) sẽ xuất hiện đầu tiên. Điều này không chỉ giúp khách đang cần đặt chỗ nghỉ cảm thấy an tâm hơn mà còn giúp khách trong tương lai có thêm thông tin khi quyết định chỗ nghỉ để đặt phòng.

Tất cả các câu hỏi đáp đều qua kiểm duyệt trước khi được đăng lên - và để được chấp nhận, các câu hỏi phải được viết bằng ngôn ngữ của đối tác. Các đối tác có thể chọn trả lời riêng cho khách nếu đó là cách tốt nhất. Nếu có câu hỏi đáp nào trở nên cũ hoặc không còn liên quan, đối tác có thể tùy ý xóa bỏ.

Lưu ý: tất cả khách của Booking.com có ​​thể sử dụng tính năng này trước khi đặt phòng; đây không phải là một phần của quá trình nhắn tin tập trung vào đặt phòng thông thường. 

Tất cả đối tác của Booking.com đều có ​​thể sử dụng tính năng này?

Tất cả đối tác chỗ nghỉ của Booking.com đều có ​​thể sử dụng tính năng này. Để ngừng sử dụng tính năng này, các đối tác cần đến Hộp thư trong extranet, tại đó có thể tìm thấy “Tùy chọn Hỏi đáp cho khách” trong mục “Câu hỏi dành cho chỗ nghỉ của Quý vị”.
 

Bài viết này có hữu ích không?