Thêm và cập nhật thông tin liên hệ của tôi

Cập nhật 7 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Việc cập nhật thông tin liên hệ sẽ giúp Quý vị giữ liên lạc tốt hơn với Booking.com và đảm bảo Quý vị có thể dễ dàng đăng nhập vào tài khoản extranet bất kỳ lúc nào. 

Quý vị có thể thêm, thay đổi hoặc xóa thông tin liên hệ của mình – chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại di động, tên của bất kỳ người đại diện liên hệ nào – thông qua extranet. 

Quý vị cần thực hiện xác thực hai yếu tố khi đăng nhập vào extranet để đảm bảo tài khoản của mình được bảo mật. Đây là lý do tại sao chúng tôi gửi mã PIN xác thực đến số điện thoại được chỉ định trong trang Bảo mật mỗi khi Quý vị đăng nhập. Lưu ý rằng chúng tôi chỉ gửi mã PIN xác thực đến số điện thoại được thêm trên trang Bảo mật và đã được xác minh. 


Các nội dung trong bài viết này


Tầm quan trọng khi có nhiều loại thông tin liên hệ

Thêm nhiều loại thông tin liên hệ, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại và người đại diện liên hệ bổ sung, có thể giúp Quý vị và Booking.com giữ liên lạc với nhau tốt hơn. Từ đó, việc này có thể góp phần mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách và giúp chỗ nghỉ nhận điểm đánh giá cao hơn. Ngoài ra việc này cũng cho phép truy cập dễ dàng trong trường hợp thay đổi thông tin liên lạc do cập nhật số điện thoại hoặc thay đổi nhân viên. 

Nếu chỗ nghỉ do nhiều người quản lý, Quý vị nên thêm nhiều người đại diện liên hệ dựa trên chức vụ và trách nhiệm của họ. Điều này sẽ đảm bảo rằng mỗi người đại diện liên hệ chỉ nhận được các thông tin liên lạc có liên quan. Ví dụ, ngoài đại diện liên hệ chính, Quý vị có thể chọn người liên hệ riêng cho các mảng sau:

 • Đặt phòng: thông tin liên hệ của người quản lý đặt phòng, có kết nối trực tiếp với bộ phận Dịch vụ Khách hàng và muốn nhận thông báo tin nhắn
 • Hóa đơn: thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm về thủ tục hành chính, thanh toán và hóa đơn của chỗ nghỉ
 • Hợp đồng: thông tin liên hệ của người phụ trách hợp đồng và cập nhật thông tin pháp lý
 • Giá: thông tin liên hệ của người quản lý hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ

Thêm người đại diện liên hệ mới

Dưới đây là cách thêm người đại diện liên hệ mới vào tài khoản: 

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi chọn Thông tin liên hệ
 3. Chọn mục muốn thêm thông tin liên hệ và nhấp vào Thêm người đại diện liên hệ
 4. Điền thông tin của người đại diện liên hệ, rồi nhấp vào Lưu thay đổi

Thay đổi thông tin liên lạc

Điều quan trọng là Quý vị cần chủ động cập nhật thông tin liên lạc. Nếu có dự định thay đổi thông tin (như email công việc hoặc số điện thoại), tốt nhất Quý vị nên thay đổi những thông tin này từ trước. 

Sau khi thay đổi địa chỉ email, Quý vị có thể cần cập nhật thông tin đăng nhập và cả thông tin liên quan đến Partner Hub. Nếu muốn cập nhật thông tin liên hệ hiện tại của mình, Quý vị hãy làm theo các bước sau. 

1. Đăng nhập vào extranet

2. Nhấp vào Tài khoản rồi chọn Thông tin liên hệ

3. Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi bất kỳ thông tin hiện tại nào

4. Nhấp vào Lưu thay đổi để hoàn tất

Nếu Quý vị không còn quyền truy cập vào email này nữa, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại đây.

Xin lưu ý: Nếu quản lý nhiều chỗ nghỉ, Quý vị phải chỉnh sửa các thông tin liên hệ có liên quan ngay trong tài khoản extranet của từng ID chỗ nghỉ.


Thêm số điện thoại đã xác minh

Theo cài đặt mặc định, tài khoản Booking.com của Quý vị được liên kết với 2 số điện thoại. Đầu tiên là số điện thoại mà chúng tôi sử dụng để liên lạc với Quý vị – Quý vị thêm số này trên trang liên quan đến tài khoản trong extranet. Thứ hai là số điện thoại đã được xác minh mà chúng tôi sử dụng để gửi cho Quý vị mã PIN xác thực khi Quý vị đăng nhập vào tài khoản Booking.com của mình. Chúng tôi xác minh số này để đảm bảo số này an toàn và thực sự là của Quý vị. Chúng tôi thực hiện việc này qua email.

Nếu Quý vị muốn thêm số điện thoại đã được xác minh, hãy làm theo các bước sau.

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi chọn Bảo mật
 3. Tùy thuộc vào loại hình chỗ nghỉ, Quý vị có thể cần nhấp vào Bật chỉnh sửa cho chỗ nghỉ này ở cuối trang 
 4. Nhấp vào Thêm số mới ở bên phải trang và nhập số điện thoại mới
 5. Chọn cách thức mà Quý vị muốn nhận qua số điện thoại này: cả tin nhắn và cuộc gọi, hoặc chỉ cuộc gọi
 6. Nhấp vào Xác thực số điện thoại – một email kèm mã xác thực sẽ được gửi cho Quý vị
 7. Mở email xác thực và nhấp vào Duyệt để hoàn tất

Quý vị phải có quyền truy cập vào email đã đăng ký của mình để có thể duyệt số điện thoại, rồi sau đó mới sử dụng được.

Quý vị sẽ nhận được mã PIN xác thực qua số điện thoại mới này ngay khi số này được duyệt. Bất cứ khi nào Quý vị muốn đăng nhập extranet, chúng tôi sẽ gửi một mã PIN xác thực đến tất cả các số điện thoại đã xác thực mà Quý vị hiện có trong tài khoản của mình.

Quý vị gặp trở ngại khi đăng nhập?

Hãy xem cách cập nhật thông tin đăng nhập.


Thông tin liên hệ được chia sẻ với khách

Chúng tôi chỉ chia sẻ với khách thông tin của người đại diện liên hệ chính trong xác nhận đặt phòng. Để bảo vệ quyền riêng tư của Quý vị và du khách, chúng tôi sẽ cung cấp địa chỉ email ẩn danh.


Tìm kiếm các chủ đề khác liên quan đến tài khoản?

Cách đăng nhập vào extranet Booking.com

Cách thay đổi tên tài khoản, quyền sở hữu hoặc thông tin thanh toán

Cách hợp nhất nhiều tài khoản

Cách quản lý tài khoản extranet

 

Bài viết này có hữu ích không?