Thay đổi địa chỉ và tọa độ chỗ nghỉ của Quý vị trên bản đồ

Cập nhật 2 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Chúng tôi sử dụng chi tiết vị trí và các nội dung khác từ thông tin chỗ nghỉ để tự động tạo ra mô tả chỗ nghỉ, trong đó cung cấp các thông tin liên quan nhất cho khách tiềm năng. Do đó, nếu Quý vị thay đổi địa chỉ thì chúng tôi cần biết thông tin này sớm nhất có thể. 


Các nội dung trong bài viết này


Cập nhật địa chỉ chỗ nghỉ

Nếu địa chỉ mà Quý vị thay đổi không giống với địa chỉ Quý vị cung cấp trong quá trình đăng ký trên Booking.com thì chúng tôi cần biết thông tin này sớm nhất có thể. Điều này giúp tránh các trường hợp thông tin hiển thị không chính xác trên trang chỗ nghỉ của Quý vị và trong chi tiết xác nhận đặt phòng của khách.

Quý vị có thể thay đổi địa chỉ của mình bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Hộp thư rồi nhấp vào Tin nhắn từ Booking.com
 3. Nhấp vào Xem các lựa chọn liên hệ
 4. Chọn Chi tiết chỗ nghỉ làm chủ đề chính và Khác làm chủ đề phụ
 5. Nhấp vào Xem tất cả các tùy chọn liên lạchoặc Tạo thư mới 
 6. Trong mục Nhắn tin, nhập địa chỉ mới chính xác và lý do thay đổi
 7. Để xác thực địa chỉ mới của Quý vị có chính xác hay không, dưới mục Tập tin đính kèm, nhấp vào Duyệt hoặcChọn file và đính kèm một bản sao hóa đơn tiện ích gần đây thể hiện địa chỉ mới. Đó có thể là các hóa đơn gần đây như thanh toán tiền ga, điện, nước, nước thải, điện thoại hoặc các loại thuế.
 8. Nhấp vào Gửi tin nhắn

Sau khi nhận được yêu cầu của Quý vị, chúng tôi sẽ xem xét và cập nhật địa chỉ trong hệ thống. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về yêu cầu của Quý vị trong vòng năm ngày làm việc.


Cập nhật địa điểm và thay đổi vị trí trên bản đồ

Nếu địa điểm của Quý vị trên bản đồ không khớp với địa điểm theo địa chỉ trên Booking.com, Quý vị có thể cập nhật theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Hộp thư rồi nhấp vào Tin nhắn từ Booking.com
 3. Nhấp vào Xem các lựa chọn liên hệ hoặc Tạo thư mới
 4. Chọn Chi tiết chỗ nghỉ làm chủ đề chính và Điều chỉnh vị trí của Quý vị trên bản đồ làm chủ đề phụ
 5. Nhấp vào Cập nhật vị trí trên bản đồ
 6. Nhấp và kéo ghim đỏ đến vị trí mà Quý vị muốn chỗ nghỉ của mình hiển thị trên bản đồ.
 7. Nhấp vào Lưu vị trí mới rồi nhấp Xong

Sau khi nhận được yêu cầu của Quý vị, chúng tôi sẽ xem xét và cập nhật địa chỉ trong hệ thống. Chúng tôi sẽ cập nhật các khoảng cách được nêu ở phần thông tin chỗ nghỉ trong vòng 48 giờ.


Lấy tọa độ chỗ nghỉ trên bản đồ từ Google Maps

Chúng tôi yêu cầu tọa độ chỗ nghỉ trên bản đồ để hiển thị chính xác địa điểm của Quý vị trên Booking.com. Điều này cũng ảnh hưởng đến khoảng cách tới các địa danh và điểm thu hút tại địa phương, vì vậy Quý vị cần nhập tọa độ chính xác cho chỗ nghỉ của mình.

Để lấy tọa độ chỗ nghỉ của Quý vị, hãy làm theo các bước sau:

Nếu Quý vị đang sử dụng máy tính để bàn:

 1. Mở Google Maps 
 2. Tìm vị trí chỗ nghỉ của Quý vị và nhấp chuột phải
 3. Chọn “Đây là gì?”
 4. Ở dưới cùng, Quý vị sẽ thấy tọa độ của vị trí mà Quý vị nhấp chuột phải

Nếu Quý vị đang sử dụng thiết bị Android:

 1. Mở ứng dụng Google Maps
 2. Phóng to vị trí chỗ nghỉ
 3. Chạm và giữ tại vị trí chỗ nghỉ của Quý vị cho đến khi xuất hiện ghim màu đỏ. Lưu ý: đó phải là một điểm trên bản đồ mà chưa có nhãn khác.
 4. Quý vị sẽ thấy tọa độ trong hộp tìm kiếm ở đầu bản đồ

Nếu Quý vị đang sử dụng iPhone hoặc iPad:

 1. Mở ứng dụng Google Maps
 2. Phóng to vị trí chỗ nghỉ
 3. Chạm và giữ tại vị trí chỗ nghỉ của Quý vị cho đến khi xuất hiện ghim màu đỏ. Lưu ý: đó phải là một điểm trên bản đồ mà chưa có nhãn khác.
 4. Ở dưới cùng, nhấn vào “Ghim đã cắm” để hiển thị tọa độ chỗ nghỉ của Quý vị
   
Lưu ý

Nếu Quý vị đang sử dụng Google Maps ở chế độ Lite (ví dụ: nếu Quý vị đang sử dụng trình duyệt trên thiết bị di động), Quý vị sẽ thấy biểu tượng tia chớp ở phía dưới và không lấy được tọa độ của một địa điểm.

 

Truy cập extranet

 

 1. Open Google Maps.
 2. Find your property’s location and right-click your mouse.
 3. Select What's here?.
 4. At the bottom, you’ll see the coordinates of the location where you right-clicked.

 

 1. Open the Google Maps app.
 2. Zoom in on your property’s location.
 3. Touch the screen at your property’s location and hold your finger there until a red pin appears. Note: it has to be a point on the map where there isn’t already another label.
 4. You’ll see the coordinates in the search box at the top of the map.

 

 1. Open the Google Maps app.
 2. Zoom in on your property’s location.
 3. Touch the screen at your property’s location and hold your finger there until a red pin appears. Note: it has to be a point on the map where there isn’t already another label.
 4. At the bottom, tap Dropped pin to show your property’s coordinates.

If you're using Google Maps in Lite mode (e.g. if you’re using a mobile browser), you’ll see a lightning bolt at the bottom and you won't be able to get the coordinates of a place.

 

Go to the extranet

Bài viết này có hữu ích không?