Trao đổi với khách

Khám phá làm sao để nhắn tin cho khách và học sử dụng các công cụ Booking.com cung cấp cho Quý vị để hỗ trợ việc liên lạc với khách dễ dàng và hiệu quả.

Trợ-giúp
Trao đổi với khách
Theo các nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng khách rất cảm kích việc chỗ nghỉ trả lời yêu cầu và tin nhắn của họ một cách nhanh chóng. Để giúp Quý vị đảm bảo rằng
Trợ-giúp
Trao đổi với khách
Nếu không thể liên lạc với khách, Quý vị có thể liên hệ với “Trung tâm dịch vụ khách hàng” thông qua “Hộp thư” trên extranet và chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời các