Xử lý các đặt phòng đầu tiên

Sẵn sàng để nhận đặt phòng đầu tiên của Quý vị – làm sao để thiết lập giờ nhận phòng và yêu cầu cho khách, đối phó với các hành vi sai trái cũng như xử lý thanh toán và hạn chế thẻ tín dụng.

Trợ-giúp
Xử lý các đặt phòng đầu tiên
Dù Quý vị cho thuê căn hộ, biệt thự, nhà nghỉ dưỡng hay chalet trượt tuyết, chúng tôi muốn Quý vị cảm thấy an toàn cho mỗi đặt phòng Quý vị nhận, để Quý vị có
Trợ-giúp
Xử lý các đặt phòng đầu tiên
Chúng tôi hiểu rằng không phải lúc nào Quý vị cũng có thể gặp khách trực tiếp, hoặc có một số chi tiết đặc biệt mà Quý vị muốn khách biết trước. Do đó, Quý vị
Trợ-giúp
Xử lý các đặt phòng đầu tiên
Khi khách đặt phòng trên Booking.com, đặt phòng sẽ được xác nhận thức thì và Quý vị sẽ không thể từ chối đặt phòng . Khi khách hoàn thành đặt phòng, Quý vị sẽ