Xử lý quá tải đặt phòng và vắng mặt

Khám phá làm sao để tránh bị quá tải đặt phòng, tìm hiểu Quý vị cần làm gì nếu bị quá tải và làm thế nào để Booking.com có thể hỗ trợ Quý vị giải quyết đặt phòng quá tải cùng vắng mặt.

Trợ-giúp
Xử lý quá tải đặt phòng và vắng mặt
Cách tốt nhất để tránh phòng được đặt bởi nhiều khách cho cùng một ngày là luôn chú ý tới giá và tình trạng phòng trống.Quý vị có thể kiểm tra tất cả các giá