Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng

Đọc để biết Quý vị cần làm gì khi khách thay đổi hay hủy đặt phòng trên Booking.com và tìm hiểu cách giúp Quý vị có thể tránh bị hủy đặt phòng trong tương lai.

Trợ-giúp
Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng
Ý chính: Tùy vào đặt phòng, Quý vị hiện có lựa chọn thay đổi ngày đặt phòng hoặc yêu cầu thay đổi ngày đặt phòng. Nếu Quý vị đã trao đổi việc đổi ngày với khách
Trợ-giúp
Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng
Bằng cách thiết lập các chính sách hủy, Quý vị cho khách biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu họ hủy hay thay đổi đặt phòng – và bảo vệ Quý vị khỏi việc bị mất doanh