Trợ giúp Đối tác

Bài viết nổi bật

Attract travellers from countries and regions you want to target by offering Country Rates. Use Country Rates as part of your pricing strategy to unlock domestic and international...
4 phút đọc

Tìm theo chủ đề

Khách đặt chỗ nghỉ dạng nhà muốn có cảm giác an tâm trong lúc lưu trú. Bài viết này đề cập các biện pháp chính về an toàn và an ninh mà Quý vị có thể áp dụng để giúp khách thấy thoải mái.
Dùng đúng công cụ có thể tạo ra khác biệt lớn, nhất là khi nhu cầu du lịch đang bùng nổ. Tìm hiểu về cách nền tảng của chúng tôi có thể giúp Quý vị tận dụng thời gian bận rộn nhất trong năm.