Video: Giới thiệu về extranet của Booking.com

Hiểu cách sử dụng extranet của Booking.com để quản lý chỗ nghỉ và đặt phòng

Sử dụng các thanh để:

  • Cập nhật thông tin quan trọng nhanh chóng qua Trang chủ
  • Thiết lập tình trạng phòng trống qua trang Lịch
  • Đọc phản hồi từ khách về kỳ lưu trú qua trang Đánh giá của khách

Quý vị đã sẵn sàng khám phá extranet của Booking.com chưa?

Truy cập extranet  Tìm hiểu thêm

Quý vị nghĩ gì về trang này?