Video: Làm quen với Booking Network Sponsored Ads (BNSA) 

Video về cách đạt được mức hiện diện cao cấp với chương trình Sponsored Ads của chúng tôi. Webinar chỉ dành cho các đối tác tham gia thông qua giao diện người dùng BNSA.

Tăng cường độ hiện diện thông qua Sponsored Ads: 

  • Thanh toán từ ngân sách quảng cáo riêng trên cơ sở tính phí mỗi lần nhấp chuột. 
  • Nhắm mục tiêu linh hoạt và chính xác để đảm bảo Quý vị tiếp cận đúng đối tượng khách vào đúng thời điểm. 
  • Báo cáo theo thời gian thực giúp theo dõi hiệu suất của chiến dịch, doanh thu và số lượng đơn đặt dễ dàng qua cổng thông tin.

Đăng ký tại đây 

Quý vị nghĩ gì về trang này?