Video: Quy trình báo cáo

Khám phá các quy trình báo cáo khác nhau cùng lợi ích trong việc quản lý chỗ nghỉ

Quy trình báo cáo có thể hỗ trợ:

  • Tăng hiệu quả vận hành thông qua việc báo cáo hằng ngày
  • Đảm bảo việc thu phí hoa hồng chính xác
  • Cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn của chỗ nghỉ

Quý vị đã sẵn sàng cho việc báo cáo chưa?

Truy cập extranet  Tìm hiểu thêm

Quý vị nghĩ gì về trang này?