Những nội dung Quý vị có thể khám phá trên Partner Hub

Các bài viết được đề xuất

Tìm cảm hứng từ các xu hướng, thông tin và câu chuyện mới nhất

Thêm nhiều cách để giúp Quý vị đổi mới doanh nghiệp của mình

Tìm hiểu về các sáng kiến mới nhất từ Booking.com và nghe ý kiến từ các chuyên gia trong ngành

Tìm giải đáp trên trang Trợ giúp Đối tác

Tìm hiểu cách thiết lập và bắt đầu khám phá tất cả các công cụ, dịch vụ và tính năng của chúng tôi

Tìm theo chủ đề

Khám phá các chủ đề mà các đối tác khác thấy hữu ích

Lưu
Đánh giá của khách là ý kiến cá nhân của họ sau khi đã có một số trải nghiệm nhất định với chỗ nghỉ. Để các đánh giá trở thành công cụ hữu ích cho mình, Quý vị phải hiểu được cách...
Lưu
Ngay khi Quý vị để chỗ nghỉ thành “Mở/có thể đặt phòng” trên extranet , khách hàng tiềm năng sẽ có thể bắt đầu đặt với Quý vị. Để duy trì độ lấp phòng và lên kế hoạch trước hiệu...
Bắt đầu tại đây để hiểu về các lựa chọn và chương trình về giá của chúng tôi

Tham gia Cộng đồng Đối tác

Tìm giải pháp, khơi nguồn ý tưởng và tương tác với các đồng nghiệp khác trong ngành tại Cộng đồng Đối tác. Cộng đồng này sử dụng tiếng Anh-Anh ở cấp độ toàn cầu, ngoài ra còn có tiếng Anh-Mỹ và tiếng Ý

Thống kê Cộng đồng đối tác mới nhất


45674
Đối tác

47601
Cuộc trò chuyện

Kết nối và chia sẻ ý tưởng với các đối tác trên toàn thế giới

Truy cập Cộng đồng Đối tác