Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Recommended reads

Find inspiration in the latest trends, insights and stories

All your favourite content in one place

Sign in to save articles you like and find personalised content on your profile page.

 

Đăng nhập để xem hồ sơ

More ways to innovate your business

See the latest developments from Booking.com and hear from industry experts

Find answers in Partner Help

Get set up and begin exploring all of our tools, services and features

Browse by topic

Explore topics other partners found useful

Lưu
Upsell phòng là cách tuyệt vời để tăng doanh thu mà ít tốn công sức nhất. Tìm hiểu những gì Quý vị cần làm để upsell phòng. Các nội dung trong bài viết này Mục lục Upsell phòng...
Lưu
dee

Khuyến mãi

Chiến dịch, ưu đãi và giá nhắm đến thị trường

Đẩy mạnh đặt phòng trong khoảng thời gian cụ thể
Nhắm đến các khách đặt trên điện thoại và các thị trường có tăng trưởng cao
Đảm bảo thêm doanh thu
Bắt đầu tại đây để hiểu về các lựa chọn và chương trình về giá của chúng tôi

Join the Partner Community

Find solutions, spark ideas and engage with other industry professionals in the Partner Community – it’s available in British English on a global level, as well as American English and Italian

Thống kê Cộng đồng đối tác mới nhất


23646
Đối tác

21804
Cuộc trò chuyện

Connect and share ideas with partners worldwide

Visit the Partner Community